589632147@Media

First name
Flexii
Location
vietnam
About me
FLEXIIFORM - ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BẠT CĂNG PVDF, PTFE, ETFE, MÁI CHE CÁNH BUỒM, TENSILE FABRIC VIETNAM, MEMBRANE STRUCTURES CHUẨN CHÂU ÂU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM.
website
https://flexiiform.vn/
https://www.jotform.com/inbox/202523748932458
http://www.23hq.com/flexiiformvn/photo/74514858
https://vbscan.fisica.unimib.it/flexiiformvn