akulakuvn

First name
Akulaku
Organization
Akulaku Vietnam
Location
37 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
About me
Akulaku – ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ mua trả góp, vay tiền online không cần thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam.

Akulaku Vietnam
TNHH SILVRR VISION
37 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 1900636627