ecomobi

First name
Ecomobi Social
Job
Ecomobi Social Selling Platform
Organization
Ecomobi Social Selling Platform
Location
Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1, đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
My interests
Ecomobi Social Selling Platform
About me
Ecomobi Social Selling Platform là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á cung cấp dịch vụ KOLs/Influencer/Celeb kết hợp với trí thông minh của chatbot, giúp Nhãn hàng phát triển thương hiệu và doanh số.
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1, đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Số điện thoại 19003044
Website: https://ecomobi.com
Chỉ đường: https://g.page/ecomobi-ssp?share
#SocialCommerce #PerformaceMarketing #Influcencer #KOL #BrandAwareness #Affiliate