hocsinhgioi

First name
Gia sư Học Sinh Giỏi
Job
Hoc Sinh Gioi
Organization
Hoc Sinh Gioi
My interests
https://hocsinhgioi.net/
About me
Hocsinhgioi.net Thiết kế phương pháp & giáo trình giảng dạy tân tiến lấy “1 thầy 1 trò” giúp các em cải thiện kết quả học tập tốt, hiệu quả nhất. Ngoài việc cải thiện kết quả học tập, gia sư còn nắm bắt và cải thiện tâm lý khi các em bước vào các kỳ thi lớn.
Website: https://hocsinhgioi.net/
Địa chỉ: 142 NAM HÒA, PHƯỚC LONG A, Q.9, TPHCM
Điện thoại: 0936 471 840