phamduongchau

First name
pham duong
Job
marketing
Organization
https://tiengtrung.vn/
Location
viet nam
My interests
learning
About me
Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/