tranducminhtam

First name
Trần Đức
Job
Trần Đức Minh Tâm
Organization
Trần Đức Minh Tâm
About me
Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng